W sobotę 29 listopada, w parafii Matki Bożej Różańcowej w Gdyni, odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. W imprezie wzięły udział dzieci należące do chórku kościelnego, Kółka Misyjnego i szkolnej Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 16 a także ministranci. Wspólna zabawa i konkursy stworzyły dobrą atmosferę sprzyjającą integracji.
Z tej okazji Koło Caritas zorganizowało loterię: z otrzymanych od Diecezjalnej Caritas zabawek dzieci zebrały pieniądze i przekazały je na cele charytatywne. Dzieci ubrane w koszulki wolontariuszy dały dobre świadectwo zaangażowania się na rzecz pomocy potrzebującym.

Opiekun Szkolnego Koła przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni
– Beata Hebdas