W dniu 10.10.2014 r. z rąk Wiceprezydenta Miasta Gdyni, Michała Gucia, otrzymaliśmy podziękowanie za wkład pracy włożony w działania Gdyńskiego Partnerstwa Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w szczególności za pracę nad Gdyńskim Standardem Rehabilitacji Zawodowo-Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz działania aktywizujące osoby niepełnosprawne i ich środowisko.

Podziękowania związane były z uhonorowaniem gdyńskiego samorządu nagrodą w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans 2014.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom będziemy mogli pomagać jeszcze więcej i skuteczniej!

Dziękujemy!