Wczoraj 27 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego, w Sali Herbowej odbyło się seminarium pn. „Innowacje bliżej nas”, podczas którego miało miejsce ogłoszenie wyników regionalnych konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”.

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż CARITAS Archidiecezji Gdańskiej została Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna organizacja.

 

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy oraz umacnianie postaw proinnowacyjnych w gospodarce oraz w społeczeństwie. Głównym przesłaniem Konkursu jest identyfikowanie i promowanie nowych, istniejących lub planowanych projektów i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, w tym wspieranych ze środków unijnych, w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego Polski. 

Punktem odniesienia dla oceny charakteru innowacyjnego oraz rozwojowego  przedsięwzięcia/projektu jest rodzaj rozwiązania/działania u konkretnego uczestnika w stosunku do stanu poprzedniego/pierwotnego oraz ocena prezentowanego  rozwiązania w porównaniu z innymi zgłoszeniami otrzymanymi od uczestników w danej kategorii i podkategorii. 

Organizatorem Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012” jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.