Po raz kolejny trzyosobowy zespół powrócił na scenę naszego domu.Z nowym repertuarem muzycznym, kresową nutą, ukraińskim brzmieniem.
Muzycy ze Lwowa dali popis gry na niezwykle trudnych instrumentach, na pochodzącej z XIII wieku bandurze, skrzypcach i akordeonie.
Pieśni ukraińskie, łemkowskie, polskie…było niezwykle sentymentalnie, pięknie, dźwięcznie.
Godzinny koncert dał wiele radości naszym mieszkańcom, których spora grupa zgromadziła się w jadalni domu.
Muzycy zapowiedzieli, że przy kolejnej okazji kiedy odwiedzą Polskę i Gdańsk na pewno nie zapomną zaśpiewać seniorom.