W ostatni piątek w ramach obchodów Światowego Dnia Wolontariusza odbyła się uroczysta gala w Auli Jana Pawła II. Szczególnym naszym gościem tego dnia był Ks. Biskup Ryszard Kasyna, sufragan Archidiecezji Gdańskiej.
Podczas gali odbyło się wręczenie nagród Samarytanina roku 2008 Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej w kategoriach: Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, Wolontariusz Centrum Wolontariatu oraz Wolontariusz Placówki. Spośród wielu kandydatur wybrano tych, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w ciągu ostatniego roku działalnością na rzecz potrzebujących.
Samarytaninem Roku 2008 pośród Parafialnych Zespołów Caritas został PZC działający przy parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w miejscowości Strzebielino.
Samarytaninem Roku 2008 pośród Szkolnych Kół Caritas zostało wybrane SKC im. bł. Joanny Beretty Molli w Gimnazjum nr 2 w Żukowie Jako Samarytanina Roku 2008 Wolontariatu Placówek Caritas wybrano Magdalenę Finster, uczennicę pierwszej klasy szkoły średniej działającą w Centrum Caritas im. Jana Pawła II w Gdańsku. Magda od ponad 3 lat systematycznie poświęca swój czas osobom starszym oraz chorym Samarytaninem Roku 2008 – wolontariuszem działającym przy Centrum Wolontariatu Caritas został Stanisław Orczykowski, który jak podkreślono jest tym człowiekiem, który sam pyta się co jeszcze jest do zrobienia.
Oprawę artystyczną tworzył klerycki zespół z Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie oraz raperzy Mekka Ekumena z Liceum nr 2 w Sopocie. Szkolne Koło Caritas, działające przy V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, przygotowało niezwykle piękną i wymowną pantomimę, która nie tylko została nagrodzona gromkimi oklaskami, ale również wycisnęła niejedną łzę wzruszenia.
Święto Międzynarodowego Dnia Wolontariatu stało się także okazją do prezentacji osób i projektów młodzieży z Unii Europejskiej, która wybrała Caritas jako miejsce pracy na najbliższe kilkanaście miesięcy. Są to: Lisa (Belgia), Alina (Ukraina), Florian (Francja), Magdalena (Niemcy), Ulisana (Ukraina), Jana (Niemcy). Wolontariusze ci pracują w ramach programy EVS.
W uroczystości uczestniczyło około 400 wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Parafialnych Zespołów, Szkolnych Kół, naszych Placówek oraz skupionych w Centrum Wolontariatu Caritas w Gdańsku-Wrzeszczu.