W dniach 26-27 czerwca 2008 roku odbył się wyjazd integracyjno-informacyjny dla uczestniczek 
i realizatorów projektu Furtka do nowych możliwości (POKL 6.1.1.). Grupa 24 kobiet wybranych 
na drodze dwustopniowej rekrutacji razem z trzyosobowym zespołem realizatorów wyjechała 
na dwudniowe spotkanie do Jastrzębiej Góry.
Podczas pierwszego dnia panie uczestniczyły w zajęciach integracyjnych prowadzonych 
przez psychologa mającego duże doświadczenie w pracy z grupami (w tym również w realizacji podobnych warsztatów w ramach zakończonego w marcu bieżącego roku projektu Na Fali). Wspólne ćwiczenia i zabawy sprzyjały lepszemu poznaniu siebie nawzajem. Całodniowe zajęcia zakończyliśmy wieczornym ogniskiem.
Drugi dzień poświęcony był prezentacji projektu. Panie otrzymały informacje odnośnie planu działania oraz harmonogramu zajęć na najbliższe miesiące. Prezentacja przeplatana była krótkimi filmami przedstawiającymi przygotowanie zawodowe w poszczególnych ścieżkach (Krótka historia 12 miesięcy oraz Dobór ścieżek zawodowych) nakręconych podczas realizacji projektu Na Fali Służyć to miało przybliżeniu uczestniczkom charakteru szkolenia oraz zadań jakie przed nimi stoją.

Dwudniowy pobyt w Jastrzębiej Górze stanowił pierwszy etap dwunastomiesięcznego szkolenia, podczas którego każda z uczestniczek przejdzie cykl warsztatów psychologicznych w ramach Centrum Motywacji, weźmie udział w szkoleniach komputerowych i językowych wchodzących w skład Akademii Umiejętności a także otrzyma profesjonalne przygotowanie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) w jednej z wybranych ścieżek zawodowych (gastronomia, utrzymanie czystości, opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi).