Od początku lipca uczestniczki projektu Furtka do nowych możliwości biorą udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych w siedzibie Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej Caritas w Sopocie. Zajęcia są kolejnym etapem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez ponad miesiąc panie będą uczestniczyć co tydzień w dwudniowych warsztatach. Celem zajęć jest przygotowanie do udziału w całorocznym szkoleniu. Cały cykl warsztatów stanowi kluczowy element Centrum Motywacji będącego jedną z fundamentalnych części projektu Furtka. Podczas zajęć panie mają okazję m.in. lepiej poznać siebie, uczą się radzić sobie ze stresem, lękiem, własnymi emocjami a także rozwijają umiejętność współpracy w grupie. Ponadto wspólnie spędzony czas i przyjazna atmosfera sprzyja integracji uczestniczek.
Tematami kolejnych spotkań będzie m.in. komunikacja z innymi i współpraca, asertywność, samoocena, podejmowanie decyzji, cele, organizowanie czasu, planowanie swojej drogi.
Projekt Furtka do nowych możliwości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.