Dziś, tj. 22 lutego 2014 roku, po raz dwudziesty drugi obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Święto to ustanowił w 1992 roku Ojciec św. Jan Paweł II. Datę tą wybrał nieprzypadkowo – święto bowiem wypada w rocznicę objawienia w Lourdes.

         Tegoroczne obchody Dnia Chorego przebiegały pod hasłem:  „Wiara i miłosierdzie: <<My także winniśmy oddać życie za braci>>” (1 J 3,16).  Papież Franciszek tym przesłaniem zachęca nas do naśladowania Jezusa względem cierpiących, do zachowania chrześcijańskiej i szlachetnej postawy  wobec osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących naszej pomocy.

         Włączając się w organizowane na terenie Archidiecezji Gdańskiej obchody tego święta – podopieczni i pracownicy naszego Centrum udali się na uroczystą mszę świętą, która rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Katedrze Oliwskiej. Uroczystości przewodniczył JE Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. Obecni byli również JE Arcybiskup Senior Tadeusz Gocłowski oraz liczni księża związani z działalnością w środowisku osób chorych.

Wśród uczestników nabożeństwa znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz i służb, przedstawiciele środowisk związanych z pracą na rzecz chorych i niepełnosprawnych a także uczestnicy, mieszkańcy, podopieczni instytucji skupiających osoby wymagające pomocy i wsparcia oraz sami chorzy i ich opiekunowie.

W czasie uroczystej mszy świętej wszyscy modliliśmy się w intencji osób cierpiących, niepełnosprawnych i chorych, pamiętając o słowach papieża Franciszka : „Godność osoby nigdy nie sprowadza się do jej możliwości i zdolności i nie zmniejsza się ona, gdy dana osoba słabnie, staje się niesprawna i wymaga pomocy (…) Chrześcijańska i szlachetna postaw wobec chorych jest solą ziemi i światłem świata”.

Po nabożeństwie, w Refektarzu pocysterskim, odbyło się sympatyczne spotkanie, gdzie przy kawie, cieście i radosnej muzyce osoby chore, ich opiekunowie oraz wszyscy którym bliskie są problemy w/w mogli spędzić ze sobą chwilę czasu, porozmawiać o codziennych radościach i smutkach a nawet pobawić przy skocznych melodiach.

Podopieczni i pracownicy naszego Centrum z wielką radością wzięli udział w obchodach tego wyjątkowego dnia. Atmosfera wzajemnej życzliwości, troski o osoby chore i niepełnosprawne udzieliła się nam wszystkim. Z uśmiechem na twarzy, w dobrych humorach wróciliśmy po spotkaniu w Refektarzu do naszej placówki.

Pozostając w atmosferze tegorocznego Światowego Dnia Chorego pamiętajmy, że Ojciec św. powierzył go wstawiennictwu Maryi, „aby pomagała ludziom chorym przeżywać swe cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opiekują.”