W piątek, 20 kwietnia 2018r., w Centrum Frassati tradycyjnie już obchodzony był tzw. „Żółty Dzień”. Idea „Żółtego Dnia” ściśle związana jest z akcją „Pola nadziei”. W ramach zajęć wychowankowie dowiadywali się o przeprowadzanej zbiórce pieniędzy na hospicja oraz w duchu solidarności i wrażliwości na los potrzebujących podjęli różne „żółte inicjatywy”.

Dofinansowano ze środków Gmina Miasta Gdańska

Fot. S. Hebel, K. Więckowska, A. Krawiec