Nasze Krasnale przeganiają zimę i dla tego 22 marca na zajęciach plastycznych kolorowały oraz ozdabiały kulkami z białej bibułki przebiśniegi,  pierwsze wiosenne kwiatki. W ramach zajęć  wysłuchały również wiersza  Teresy Szcześniak „Przebiśnieg”.
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska. 
Fot. A. Jędrzejewska