W środę, 9.05.18 r. na zajęciach edukacyjno-dydaktycznych dzieci usprawniały motorykę małą. Podczas tych zajęć wykorzystywano książeczki „Elementarz 4 – latka” oraz materiały pomocnicze.  Dzieci wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne tj. odnajdowanie różnic, łączenie elementów, kolorowanie, rysowanie po śladzie itp., ćwiczenia na koncentrację uwagi i logiczne myślenie, ćwiczenia na orientację w przestrzeni. Odpowiednio dobrane zadania nie tylko urozmaicają zajęcia, ale również rozwijają operacje myślowe oraz umiejętności grafomotoryczne.

Dofinansowano ze środków Gmina Miasta Gdańska

fot. A. Jędrzejewska