Na początku grudnia nasze maluchy z grupy „Radosne Krasnale” odwiedzili artyści z Agencji Artystycznej „Pro Musica” z koncertem pt. „Świąteczny dzwoneczek i śniegowe bałwany”. Muzycznej  opowieści towarzyszyły instrumenty: skrzypce, altówka, wiolonczela oraz śpiew. 
Działania dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.
Fot. S. Hebel