W tym tygodniu, 24.09.2018, w ramach zajęć plastycznych grupa „Anielska Kraina” z nazbieranymi kasztanami i kolorową plasteliną przeniosła  się w zupełnie fantastyczny świat. Wyobraźnia i umiejętności dzieci zaowocowały przepięknymi kosmicznymi tworami, zwierzątkami i innymi figurakami.

Dofinansowano ze środków Gmina Miasta Gdańska.

Fot. A. Krawiec