W ubiegłym tygodniu, 7 marca 2018, w ramach zajęć profilaktycznych, dzieciaki z „Anielskiej Krainy' zastanawiały się nad tym „Jak pomagać?”. Prace grupowe, burze mózgów i przeróżne aktywności miały przybliżyć dzieciom umiejętność i potrzebę  niesieniavbezinteresownej pomocy innym. Najwięcej emocji wzbudziło w grupie zadanie przeprowadzenia swojego kolegi – koleżanki poprzez tor przeszkód.

Dofinansowano ze środków Gmina Miasta Gdańska.

Fot. A. Krawiec