11.10.2019r. wszyscy podopieczni z naszego Centrum otrzymali wspaniałą niespodziankę – nowe gry i zabawki oraz radiomagnetofony zakupione dzięki wsparciu sponsora BK-Internationale Speditions GmbH. Niebawem będziemy też korzystać z nowego projektora! Gry i zabawki przynoszą dzieciom dużo radości i uśmiechu na co dzień, a także wspierają ich rozwój na wielu płaszczyznach. Reakcja dzieci uwieczniona na zdjęciach mówi sama za siebie, przesyłamy ogromne podziękowania dla naszego sponsora. Dziękujemy!

Zrealizowano dzięki wsparciu sponsora BK-Internationale Speditions GmbH.

Fot. A. Jędrzejewska, K. Więckowska