W dniu 16 grudnia 2009 pacjenci, podopieczni i goście Centrum Pomocowego Caritas w Gdyni zostali zaproszeni na foto-wyprawę do Ziemi Świętej.
Naszym przewodnikiem był Pan Wojciech Woźniak, znakomity pilot wycieczek, znawca kultury, obyczajów i historii Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji.
Tym razem szlak prowadził w rejony Ziemi Świętej Afrykańskiej. Do Kairu, Gizy, pod Wielkie Piramidy. Do Sanktuarium – groty, w której zatrzymała się Święta Rodzina podczas ucieczki do Egiptu przed Herodem.
Zatrzymaliśmy się aby przyjrzeć się życiu mnichów w Klasztorach Kościoła Koptyjskiego. W najstarszym na świecie klasztorze Św. Pawła i klasztorze Św. Antoniego.
Święty Antoni pustelnik zmarł w 312 roku i imię po nim wybrał Święty Antoni z Padwy.
Zobaczyliśmy siedzibę zwierzchnika Kościoła Koptyjskiego Szemudy III oraz sanktuarium gdzie przechowywane są relikwie Świętego Marka Ewangelisty. Relikwie przewieziono w 982 roku z oblężonej przez muzułmanów Aleksandrii do Wenecji. W 1976 roku przekazano je Egipcjanom.
Dzięki interesującym zdjęciom i fascynującym opowieściom wspólna wyprawa podobała się wszystkim jej uczestnikom. Z naszym gościem Panem Wojciechem Woźniakiem pożegnaliśmy się w nadziei na kolejną podróż w biblijne miejsca. Serdecznie dziękujemy naszemu przewodnikowi oraz Panu Henrykowi Hałasowi, który w ramach działań wolontariatu pomógł zorganizować spotkanie.