W związku z wizytą studyjną w Hospicjum 50 osobowej grupy z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa otrzymaliśmy podziękowanie za włączenie się w projekt, którego celem jest wykształcenie opiekunów medycznych. Jednym z elementów tego kształcenia było zapoznanie uczestników z modelowymi placówkami opieki nad ciężko chorymi. Wśród tych placówek doszło do spotkania w Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie.

 

      W związku z wizytą w Domu Hospicyjnym św. Józefa Sopocie chcieliśmy przybliżyć naszą działalność, podzielić się refleksjami z obecności w Domu Hospicyjnym św. Józefa Caritas Archidiecezji Gdańskiej, a nade wszystko bardzo podziękować za to, że mogliśmy poznać działalność waszej placówki.  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa jest związkiem organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej. Jako związek zrzesza ponad 70 organizacji socjalnych z różnych regionów województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród organizacji członkowskich są takie, które pomagają dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym paliatywnie.

         Głównym celem związku stowarzyszeń jest rozwój i wspieranie organizacji socjalnych w zakresie: szkoleń, promocji  dobrych praktyk, mediacji, przekazu informacji, podwyższania standardów działalności, a także rzecznictwa interesów. Przykładem między innymi takiej działalności Federacji jest realizacja projektu z funduszy unijnych, którego celem jest wykształcenie 45 opiekunów medycznych. Jednym z elementów tego kształcenia było zapoznanie uczestników z modelowymi placówkami opieki nad ciężko chorymi. Specjaliści z branży opieki paliatywnej polecili nam, aby uczestników szkolenia zapoznać z Hospicjum Stacjonarnym w Spocie, działającym przy Caritas.

               Na początku, jako kadra projektu, mieliśmy pewne obawy co do odczuć przyszłych opiekunów, związanych z nieuleczalnością choroby. Obawialiśmy się, czy tą wizytą nie wywołamy smutku i czy nie zbyt szybko wskażemy na jeden z najtrudniejszych tematów, jakim jest odejście drugiego człowieka. Wbrew naszym obawom, wizyta w Hospicjum spowodowała, że przyszli opiekunowie uśmiechali się, chętnie rozmawiali z chorymi,  ich rodzinami i kadrą placówki. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili te wizytę. Cieszyli się, że właśnie tu przyjechaliśmy. Trudno ocenić, co miało największy wpływ na to, iż tak bardzo pozytywnie ocenili tę placówkę. Kiedy zadawaliśmy pytania dotyczące tego, co wywarło na nich tak duże wrażenie odpowiadali, że widać było  domową troskę o chorego, że sami pacjenci chętnie chcieli rozmawiać; wskazywali też ogólnie na pozytywną atmosferę, miły, uśmiechnięty personel, piękny i wygodny budynek, urządzony z myślą o chorym.

 

        Dlatego też w imieniu przyszłych opiekunów oraz przedstawicieli Federacji składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie nas i zapoznanie z pracą w Hospicjum. Dzięki Panu i Pana pracownikom, przyszli opiekunowie potwierdzili, że coraz częściej słyszane hasło: „Hospicjum to też życie!”  ma sens i tu właśnie zdali sobie z tego sprawę. Uważamy, iż dzięki tej wizycie zachęciliśmy uczniów do spojrzenia na swój przyszły zawód jako służbę, która może rozjaśniać życie innych.             

Składając ogromne wyrazy szacunku dla pracy Pana i całego zespołu Hospicjum, w imieniu własnym i uczestników projektu  raz jeszcze dziękujemy za przyjęcie.                                                                    

 

Z poważaniem                                                                            

 

Bartłomiej Głuszak                                                       Agnieszka Nowicka

Prezes Federacji FOSa                                      kierownik biura, koordynator projektu