W sobotę 19.09.2015 r. gala konkursu „Nowe ze starego” zgromadziła na sopockim Molo kilkuset przedstawicieli rodzin wielodzietnych z naszego województwa. Zadaniem przed jakim stanęli uczestnicy rywalizacji, było stworzenie ze starych, niepotrzebnych już przedmiotów, nowych sprzętów  o nowym zastosowaniu. Konkurs miał  na celu popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska i zasadności ograniczania stopnia zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów wśród rodzin wielodzietnych. Programem objęte zostały rodziny wielodzietne z co najmniej czworgiem dzieci z terenu województwa pomorskiego.

Prace oceniane były pod kilkoma kryteriami: oryginalności pomysłu, jakości wykonania pracy, użyteczność przedmiotu, walorów artystycznych stworzonego przedmiotu oraz oryginalności prezentacji tego pomysłu.

Finał konkursu odbył się podczas 5 Pomorskich Dni Energii, podczas spotkania 73 laureatom wręczono nagrody w postaci talonów na odbiór nowoczesnych, energooszczędnych zmywarek. Bony wręczali:

  • ·         bp Wiesław Szlachetka.
  • Hanna Zych-Cisoń – członek Zarządu woj. pomorskiego
  • Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu WFOŚ w Gdańsku
  • Maciej Kazieńko  – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ w Gdańsku
  • Katarzyna Maksymowicz – Ministerstwo Środowiska
  • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot

 

Nagrodami dla 73 zwycięzców są nowe zmywarki spełniające poniższe kryteria techniczne: szerokość 60 cm (+/- 2 cm), klasa efektywności A++, klasa zmywania i suszenia A, zużycie energii na cykl (kWh) 0,92 kWh i zużycie wody na cykl (litr): 6 litrów przy gwarancji 24 miesiące. Modele, które odpowiadają tym parametrom dla tych rodzin, które wybrały opcje typu „wolnostojącego” to WHIRPLOOL ADP 815 IX, zaś dla tych rodzin które wybrały typ „do zabudowy” to WHIRPLOOL ADG 8900.

Zmywarki dotrą do domów laureatów za pomocą poszczy kurierskiej do 10.10.2015 roku.

Na tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim rodzinom, które wzięły udział w tej ambitnej konkurencji.

Działaniami równoległymi dla konkursu dla rodzin były warsztaty recyklingowe, podczas których prawie 100 dzieci przygotowywało instrumenty muzyczne i gry plansze i przestrzenne. Wszystko z materiałów wtórnych.

 

Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne działania. Wspaniałe jest i to, że edukacja potrafi je zmotywować i ukształtować pewien styl życia. Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko, takich jak unikanie stosowania tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody, segregowanie odpadów, gotowanie tylko wówczas, gdy będzie można zjeść to, co ugotowano, ostrożne podejście do innych istot żywych, korzystanie z transportu publicznego lub wspólne korzystanie z samochodu przez kilka osób, sadzenie drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła itp. Wszystko to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności ukazującej to, co najlepsze w człowieku. Ponowna utylizacja czegoś, zamiast szybkiego wyrzucenia, wynikająca z głębokich motywacji, może być aktem miłości, wyrażającym naszą godność.”

Encyklika „Laudato si” Papież Franciszek

 

Na tym miejscu pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, pomorskim mediom, firmom, organizacjom pozarządowym, osobom prywatnym, którzy wspierali nas w realizacji tego nowatorskiego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Stowarzyszenia Dużych Rodzin.

 

Program objęty był patronatem honorowym JE Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia i Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Program współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Więcej na stronie konkursu: http://caritasgdanskjk.wix.com/caritas