Dzięki ogromnemu wsparciu firm które przekazują nam żywność, zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników oraz zainteresowaniu osób potrzebujących, nasze Centrum Kryzysowe z dnia na dzień nabiera rozpędu!

Aby usprawnić rozwożenie paczek otworzyliśmy dwie filie: w Gdańsku i w Rumi. Dzięki temu rozwożenie żywności do osób potrzebujących będzie szło dużo sprawniej- zarówno na terenie Trójmiasta jak i poza nim!