Caritas Archidiecezji Gdańskiej w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje kandydata na stanowisko:

EDUKATOR

Miejsce pracy: powiat sztumski, malborski, kwidzyński i nowodworski

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie działań edukacyjnych dot. ekonomii społecznej i tworzących dobrą atmosferę wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej poprzez:
  • organizowanie i prowadzenie spotkań w obszarze ekonomii społecznej;
  • prowadzenie lokalnych działań informacyjnych i motywujących pracowników instytucji lokalnych do zainteresowania się ekonomią społeczną;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za rozwój ekonomii społecznej w powiatach i gminach;
  • organizowanie szkoleń, zgodnych z potrzebami lokalnymi dla instytucji na swoim terenie;
  • Prowadzenie działań mających na celu powstanie min 3 Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej.

 

Wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności:

 • Wie co to jest ekonomia społeczna, potrafi opowiedzieć o ekonomii społecznej i przekonać do ekonomii społecznej;
 • Potrafi diagnozować deficyty;
 • Ma łatwość w pokonywaniu trudności formalnych;
 • Ma łatwość w przekazywaniu wiedzy;
 • Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia szkoleń i spotkań;
 • Posiada wiedzę dotyczącą zasobów lokalnych;
 • Jest elastyczny;

 

Wymagania dotyczące doświadczenia:

 • Rozpoznaje deficyty i podejmuje działania związane z ich zaspokojeniem;
 • Potrafi znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia z osobami z różnych obszarów zawodowych;
 • Przekazuje wiedzę i informacje w przystępny sposób;
 • Potrafi dopasować swoje działania do zmieniającego się otoczenia;
 • Ma doświadczenie szkoleniowe; prowadzenia spotkań
 • Ma doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;
 • Korzysta z wiedzy dotyczącej zasobów lokalnych;
 • Mieszka na terenie powiatu sztumskiego lub malborskiego lub kwidzyńskiego lub nowodworskiego !

 

Oferujemy:

 • Pracę na czas projektu (do czerwca 2015 roku);
 • Zatrudnienie na pełen etat;
 • Prace w młodym, ambitnym zespole;
 • Możliwość rozwoju własnego;

 

Prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego na adres ossowska@dobrarobota.org

tel. 662195644.

 Informujemy, iż odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

 

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)”

 Kontakt:

ossowska@dobrarobota.org

tel. 662195644