W tym roku wyjątkowo nie 25 marca, a 8 kwietnia ochodziliśmy w Kościele Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny stanowiący jednocześnie Dzień świętości życia.

 

W Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie odbyły się uroczystości, w które włączyła sie gdańska Caritas.

 

O godz. 17.00 Ks. Jacek Nawrot wygłosił konferencję „Kto nie jest zraniony miłością, nigdy nie osiągnie prawdziwego zdrowia” (sw. Augustyn). Ks. Jacek mówił o tym, że każdy z nas ma rany na sercu, bo każdy z nas doświadcza codzienności. Do nas należy wybór, co z tymi ranami zrobimy, czy będziemy je leczyć, pozwalac im się zabliźniać poprzez balsam, jakim jest przebaczenie, czy też wciąż je rozdrażniać sypiąc sól w postaci uprzedzeń.

Po konferencji wierni adorowali Najświętszy Sakrament. Po adoracji zaś miało miejsce zawierzenie Panu Jezusowi i Jego Matce Maryi. 

 

O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył Ks. Rektor Grzegorz Szamocki.

Na początku Ks. Proboszcz w imieniu własnym, gdańskiej Caritas oraz Sióstr Kanoniczek serdecznie przywitał wszystkich przybyłych do Sanktuarium. Bogatą i bardzo uroczystą oprawę Mszy św. przygotowali klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego. W uroczystościach brały udział Mamy i dzieci mieszkające w Domu Samotnej Matki Caritas. 

W czasie kazania Ks. Jan Uchwat nakazał i zachęcał wszystkich do radowania się z tego, że żyjemy. Mówiąc o wcieleniu Jezusa podkreślał godność człowieka, godność życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej śmierci. W II części kazania nawiązał do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Gdańsk na mapie adopcji ma swe szczególne miejsce, tu bowiem żyje i działa były więzień obozu koncentracyjnego, który w dziękczynieniu za ocalone życie stał się orędownikiem tego pięknego przyjęcia odpowiedzialności za życie nieznanego dziecka zagrożonego zagładą.     

 

Podczas Mszy św. wiele osób złożyło przyrzeczenie, na mocy którego podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Teraz, każdego dnia przez 9 m-cy będą składać modlitwę ocalając w ten sposób zagrożone życie. 

 

Po Mszy św. uczestniczy uroczystości spotkali się przy stole, pięknie przygotowanym przez Siostry Kanoniczki Ducha św. de Saxia, na co dzień zajmujące się Domem Samotnej Matki Caritas.