Różaniec, Eucharystia z Duchową Adopcja Dziecka Poczętego, misje nowych doradców rodzinnych to najważniejsze punkty obchodów Dnia Świętości Życia w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej.

 

Uroczystości Zwiastowania Pańskiego rozpoczęły się modlitwą różańcową z adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji każdego poczętego życia o godz. 17.30 dn. 25 marca. Następnie o godz. 18.00 została odprawiona Eucharystia w intencjach dzisiejszego dnia koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Homoncika – diecezjalnego duszpasterza rodzin, ks. Wojciech Langowskiego – ojca duchownego GSD, głoszącego Słowo Boże, księży gdańskiej Caritas – ks. Janusza Stecia, ks. Tomasza Kosewskiego, ks. Piotra Brzozowskiego oraz ks. Proboszcza Andrzeja Pradelę i ks. Radosława Bellinga.

 

We Mszy św. uczestniczyli klerycy GSD, doradcy rodzinni, siostry i matki DSMC oraz wszyscy zaangażowani i troszczący się o dar życia. Po homilii odbył się obrzęd przyjęcia duchowej adopcji, w którym wzięło udział około 70 osób, w tym również s. Wacława i s. Teresa.

 

Na zakończenie Eucharystii p. Anna Mrozowicz –diecezjalna doradczyni życia rodzinnego przedstawiła działalność poradni rodzinnych, podziękowania otrzymały kończące swoją posługę doradczynie oraz przedstawieni zostali nowi doradcy, którzy ukończyli archidiecezjalne studium doradztwa rodzinnego (po Mszy św. otrzymali misje kanoniczne). 

 

Agapa na sali konferencyjnej zakończyła obchody Dnia Świętości Życia.

 

s.Teresa, Matemblewo