Tegoroczny Dzień Skupienia Parafialnych Zespołów Caritas zbiegł się z szóstą rocznicą śmierci Jana Pawła II. Nic więc dziwnego, że to właśnie jego słowa posłużyły nam do rozważań podczas przejścia Drogą Krzyżówą na Kalwarii Wejherowskiej, a także w trakcie wcześniej odprawionej Mszy Św. w Klasztorze Ojców Franciszkanów.

Słowa Ojca Świętego nie zawsze były łatwe do przyjęcia, ale pamiętamy jak mówił „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Pamiętamy o tym zmagając się z naszymi codziennym słabościami, a także stając wobec poważnych życiowych wyborów.

 

Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę życzymy dużo sił i wiary do pokonywania swoich słabości, otwartości na drugiego człowieka oraz gotowości do niesienia pomocy potrzebującym.

 

Szczególne podziękowania składamy Ojcom Franciszkanom i członkom Parafialnego Zespołu Caritas z parafii Św. Anny w Wejherowie za ogromną gościnność z jaką nas przyjęli, a także Zespołowi Matki Bożej Fatimskiej z parafii Św. Jana z Kęt z Rumi Janowo, który zadbał o piękną oprawę muzyczną Mszy Św. i całej Drogi Krzyżowej.

 

Ks. Piotr i Alicja Szostek