W sobotę pracownicy gdańskiej CARITAS odbywali swój doroczny dzień skupienia.

Tegoroczne spotkanie odbyło się na terenie parafii pw. Św. Bernarda w Sopocie. Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął Ks. dr Jacek Socha – Doktor nauk teologicznych, Proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni.

Dzień skupienia rozpoczął się od konferencji dotyczących kwestii niesienia pomocy bliźniemu, spotkania z człowiekiem potrzebującym. Każde spotkanie z drugim człowiekiem uczy nas czegoś nowego i wartościowego. Słowa wygłaszane przez Księdza zapadały głęboko w sercach i umysłach zebranych.

Po konferencji nadeszła chwila na przerwę kawową. W tym miejscu pragniemy podziękować Zespołowi „Drugiej Szansy” oraz uczestnikom projektu, którzy zadbali, by przygotowane dobra znalazły się na stołach. Przygotowali przerwę kawową oraz obsługiwali zebranych podczas obiadu. Za to ogromne zaangażowanie i poświęcenie swojej wolnej soboty – BARDZO DZIĘKUJEMY!

W kolejnym etapie spotkania pracownicy CAG zebrali się Kościele, gdzie w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty – by odpowiednio przygotować się do uczestnictwa we Mszy św.

 Msza św. odprawiana przez Ks. Janusza Stecia – Dyrektora CAG oraz Ks. Jacka była okazją do wspólnej modlitwy – podziękowaniem za otrzymywane łaski i prośbą o opiekę Bożą nad dziełami prowadzonymi przez Caritas.