W sobotę 7 października pracownicy gdańskiej CARITAS odbyli swój doroczny dzień skupienia. Tegoroczne spotkanie odbyło się na terenie Parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni. Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął ks. mgr lic. Krzysztof Mudlaff, Ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Dzień skupienia rozpoczął się od konferencji pt. „Jeśli nie poznasz siebie, nie poznasz Boga”. Słowa wygłaszane przez Księdza zapadały głęboko w sercach i umysłach zebranych. W kolejnym etapie spotkania pracownicy CAG odmówili modlitwę różańcową oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Msza św. odprawiana na zakończenie była okazją do wspólnej modlitwy – podziękowaniem za otrzymywane łaski i prośbą o opiekę Bożą nad dziełami prowadzonymi przez Caritas.