W sobotę 11 października pracownicy gdańskiej CARITAS odbyli swój doroczny dzień skupienia. Tegoroczne spotkanie odbyło się na terenie Parafiiśw. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi. Zaproszenie do prowadzenia dnia skupienia przyjął ks. Rafał Kobiałka z diecezji sandomierskiej. Dzień skupienia rozpoczął się od konferencji nawiązującej do encykliki „Deus Caritas est”. „Żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do świata”(Benedykt XVI, Deus caritas est, n. 39). Słowa wygłaszane przez Księdza zapadały głęboko w sercach i umysłach zebranych. W kolejnym etapie spotkania pracownicy CAG odmówili modlitwę różańcową oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Msza św. odprawiana na zakończenie była okazją do wspólnej modlitwy – podziękowaniem za otrzymywane łaski i prośbą o opiekę Bożą nad dziełami prowadzonymi przez Caritas.