11 października 2008 r. członkowie Parafialnych Zespołów Caritas spotkali się w Warzenku na corocznym Dniu Skupienia, który rozpoczął się Eucharystią. W dalszej części członkowie PZC wysłuchali dwóch konferencji, które wygłosił kapucyn o. Zdzisław Duma. Podczas pierwszej z nich o. Zdzisław podjął następujące tematy: kim jest dla nas Chrystus? jaka jest nasza postawa względem Pana Boga? Druga dotyczyła naszej postawy wobec drugiego człowieka oraz sensu miłosierdzia. Po przerwie na posiłek odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie był czas na prezentację poszczególnych zespołów. Dzień Skupienia zakończył się różańcem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne rozważania i modlitwę.