Jak co roku pracownicy Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach
przeżywania Tygodnia Miłosierdzia mieli okazję do refleksji i wyciszenia…
Ten dzień skupienia został poświęcony w całości tematowi „Uczeń Chrystusa
sługą Miłosierdzia”. Poprzez pracę w małych grupach zastanawialiśmy się
jakie są relacje i zależności między byciem człowiekiem, chrześcijaninem,
katolikiem i uczniem Chrystusa. Dalszą część dnia skupienia poprowadził ks.
Piotr Mazur z Gdańskiej Szkoły Ewangelizacji starając się uzmysłowić nam jak
bronić się przed „zawodowym miłosierdziem”. Nie zabrakło oczywiście
październikowego różańca, Eucharystii oraz okazji do spowiedzi św. Całość
zakończyła się gapą przy kawie i cieście. Wszystkim pracownikom, którzy
przyjęli nasze zaproszenie za wspólne przeżywanie tego dnia serdeczne
podziękowania od Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej.