Kolejny powód do uśmiechu – Dzień Seniora w Centrum Jana Pawła II  na Fromborskiej.  Jak co roku, również i w tym świętowaliśmy to wyjątkowe wydarzenie. Dlaczego? Bo warto dzielić się miłością, szczęściem, serdecznością. A takie wydarzenia dają nam, opiekunom, okazję do podziękowań najważniejszym osobom w Naszym Domu.

Były gratulacje i życzenia, okazje do rozmów i śmiechu.

Występ artystyczny uświetnił Zespół powołaniowy Gdańskiego Seminarium Duchownego, pod opieką prorektora i wykładowcy ks. Jana Uchwata. 

Pochylając się nad wiekiem seniorów życzymy raz jeszcze wiele, wiele zdrowia, tyleż miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, bowiem człowiek urodził się po to, aby się radować, choć chwila radości trwa niezmiernie krótko a później znika, ale zawsze zostawia za sobą trwałą nadzieję i jeszcze trwalsze wspomnienia.”