Dzień 21 listopada, obchodzony jako Dzień Pracownika Socjalnego, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych. Do ich grona zaliczają się między innym ci, którzy każdego dnia w swojej pracy zawodowej pochylają się nad problemami człowieka chorego, potrzebującego, nie radzącego sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Obchody tego dnia mają w naszym kraju już swoją wieloletnią tradycję, na którą składają się spotkania z przedstawicielami władz, w trakcie których pracownicy pomocy społecznej wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem oraz wybitnymi i nowatorskimi działaniami w obszarze pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Wpisując się w przyjętą formułę obchodów tego święta –  w naszym Centrum zorganizowane zostało uroczyste spotkanie dla pracowników, których obowiązki zawodowe łączą się z obszarem pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał Dyrektor CAG – ks. Janusz Steć oraz Dyrektor CPC im. Jana Pawła II – Pani Katarzyna Jasińska. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej angażujących się i wyróżniających pracowników Centrum. Otrzymali je: Pani Jolanta Zielińska (pracownik socjalny), Renata Chomin (opiekun) oraz Katarzyna Kołakowska (pokojowa).

Po części oficjalnej Dyrektor CPC im. Jana Pawła II – Pani Katarzyna Jasińska – złożyła najlepsze życzenia imieninowe Ks. Dyrektorowi. Do życzeń dołączone zostały kwiaty oraz wykonana na zajęciach terapeutycznych rzeźba przedstawiająca serce na dłoni.

Następnie wszyscy zebrani zasiedli do pięknie udekorowanego stołu na którym znalazły się gorące i zimne napoje oraz pyszne ciasta. To był czas wspólnych rozmów, żartów i gratulacji składanych nagrodzonym. To również czas, który w uroczysty i wyjątkowy sposób podkreślił  ważność i niekwestionowaną rolę pracy na rzecz drugiego człowieka, którą świadczą na co dzień osoby zatrudnione w naszym Centrum.

Doceniając trud i zaangażowanie pracowników naszego Centrum w wykonywanie powierzonych im zadań – życzymy wszystkim z okazji ich święta ogromnych pokładów energii, sukcesów zawodowych i osobistych oraz pogody ducha na każdy dzień!