Dzień 21 listopada ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego mocą ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r.  Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy każdego dnia obdarzają swoich podopiecznych troską i wsparciem. Sposób świętowania tego Dnia w naszym kraju ma długą tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz, w trakcie których pracownicy pomocy społecznej wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem oraz wybitnymi i nowatorskimi działaniami w obszarze pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.

W Naszym Centrum z okazji tego szczególnego święta zostało zorganizowane uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy wypełniający obowiązki z zakresu pomocy społecznej oraz pracy socjalnej. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał Zastępca Dyrektora CAG – ks. Piotr Brzozowski oraz Dyrektor CPC im. Jana Pawła II – Pani Katarzyna Jasińska. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej zaangażowanych i wyróżniających się pracowników Centrum. Otrzymali je: Pani Agnieszka Grużalska (opiekun) oraz Piotr Choczaj (konserwator).

Po części oficjalnej wszyscy zebrani zasiedli do niezwykle uroczyście udekorowanego stołu, na którym znalazły się gorące napoje, pyszne torty i ciasta. Wspólnie spędzony czas przepełniony był dowcipnymi rozmowami i żartobliwymi komentarzami. Nie zabrakło również gratulacji oraz wyrazów uznania osobom wyróżnionym.

Dzień Pracownika Socjalnego to dzień szczególny. Jest okazją do refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swoich podopiecznych oraz własnym. Mając na uwadze trud i zaangażowanie pracowników w codziennym wykonywaniu powierzonych obowiązków- życzymy energii do realizacji ciekawych projektów, jak najwięcej satysfakcji z codziennych kontaktów z drugim człowiekiem oraz czerpania radości z każdego dnia!