„Człowiek, jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

 

Dzień 21 listopada ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy każdego dnia obdarzają swoich podopiecznych troską i wsparciem.

W Naszym Domu  z okazji tego szczególnego święta zostało zorganizowane uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy wypełniający obowiązki z zakresu pomocy społecznej oraz pracy socjalnej. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał Zastępca Dyrektora Gdańskiej Caritas  – ks. Tomasz Kosewski oraz Dyrektor CPC im. Jana Pawła II – Anna Kostusik. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej zaangażowanych w codzienną pracę na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Caritas oraz wyróżniających się pracowników Centrum. Otrzymali je: Dorota Dziurzyńska (kucharka), Roman Brzozowski (opiekun) oraz Marlena Niesiołowska- Pisarczyk (terapeutka).

Dzisiejsze Święto to podziękowanie i uhonorowanie pracy, którą Nasi pracownicy dedykowali służbie drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to profesjonalna działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla ludzkich słabości. Każdego dnia z dużym zaangażowaniem i ofiarnością pracownicy pochylają się nad ludzkimi dramatami udzielając wsparcia w codziennym życiu, naznaczonym przez niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Służba społeczna jest szlachetną misją, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą przyszłość.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom DPS Caritas składamy wyrazy uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę oraz profesjonalne rozwiązywanie problemów mieszkańców. Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.