Ile kto ma cierpliwości, tyle ma mądrości…

Praca w Domu Pomocy Społecznej, to coś więcej niż zawód, to misja, poświęcenie, oddanie drugiemu człowiekowi.  To wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, osób działających z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych.

Pracownicy Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Jana Pawła II robią wszystko, żeby stwarzać odpowiednie warunki życia Naszym Mieszkańcom. Starają się zapobiegać trudnym sytuacjom i w porę reagować.  Praca z ludźmi, jak żadna inna, wymaga dużej elastyczności myślenia, dostosowania do zmieniających się, czasem bardzo szybko okoliczności. Pomagamy bardzo wielu ludziom i czasami musimy sami sobie zadać pytanie, czy ta pomoc jest właściwa, czy nie popadliśmy w rutynę. To nie jest łatwa praca, mierzymy się z problemami innych osób. Często „zabieramy” pracę do domu, gdzie myślimy jak pomóc. Dla mnie to maleńka cząstka dobra, jaka może dokonać się w rodzinach i Naszych Mieszkańcach, podopiecznych …cząstka dobra, która potrafi nadać sens ich życiu.

Uroczystość była także okazją do podziękowania i wyróżnienia kliku pracowników, Pani Barbary Grota- Nowickiej-  pracownika kuchni, Pani Anny Kowalskiej – opiekunki oraz Pani Agnieszki Labudda – pracownika Socjalnego.

Pani Dyrektor Wioleta Pacak- Rygielska oraz My sami, życzymy sobie, aby w swoich trudnych i odpowiedzialnych zadaniach potrafili znaleźć sens i satysfakcję jaką jest poznawanie drugiego człowieka, wraz z jego bardziej lub mniej przychylnym losem i zachęcamy do dawania cząstki siebie dla szerzenia dobra.