W  dniu 16.10.13 w Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio w Gdyni obchodziliśmy XIII Dzień Papieski i 35-tą rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Apostolską.

Wspominaliśmy wielkiego człowika i charyzmatycznego przywódcę Kościoła – Jana Pawła II.

Wśród pacjentów i uczestników WTZ wielu jest takich, którzy pamiętają jego pielgrzymki do ojczyzny. Obejrzeliśmy także film „Jan Paweł II- człowiek, który zmienił świat” – dokumentujący historię życia wielkiego Polaka i jego wkład w obalenie komunizmu w Europie. Czytaliśmy także o cudach dokonanych przez Jana Pawła II. Z okazji Dnia Papieskiego uczestniczy WTZ przygotowali słodki poczęstunek. Jan Paweł II, Duchowy Ojciec, daje nam życiową nadzieję i wzmocnienie ma tym doczesnym świecie, czego dowodem były uśmiechy i łzy wzruszenia na twarzach naszych pacjentów i podopiecznych.