W Wielki Czwartek (5.04.2012r.) obchodziliśmy w naszym Centrum Pomocowym Święto Kapłaństwa. Przed uroczystym śniadaniem Pani Dyrektor wraz z kadrą przywitała serdecznymi życzeniami księży zamieszkujących nasze Centrum: księdza Jerzego, księdza Januarego, księdza Franciszka oraz kleryka Adama. Otrzymali oni życzenia zdrowia, wytrwałości w posłudze oraz upominki. Dzisiejsze święto jest dla katolików symbolem ustanowienia tajemnicy Eucharystii. Wszystkim duchownym życzymy więc poczucia spełnienia w ich błogosławionej misji, cierpliwości oraz odwagi w docieraniu do miejsc, w których nie zagościł jeszcze Jezus Chrystus.

Swoje życzenia popieramy modlitwami w ich intencji.