Mimo ferii nasze SKC nie proznuje. Dzisiaj, 11 lutego, z okazji Swiatowego Dnia Chorego odwiedziliśmy Dom Pomocy „Przystan” w Chwaszczynie. Nasz opiekun ks. Mateusz odprawił w intencji Pensjonariuszy, Ich Opiekunów i Rodzin Mszę Swietą. Po Mszy Świętej wręczyliśmy chorym kosmetyki, które przekazała nam Centrala Caritas naszej Archidiecezji. Następnie wszyscy
obejrzeliśmy film o Lourdes – miejscu szczególnym dla chorych z całego świata. Całość zakończył wspólny obiad.

 

Dodajmy tylko, że z Chwaszczyna pochodzi jednen z dziesięciu zespół w ramach projektu RAZEM MAMY WIĘCEJ.