Chodź od Wigilii minęło niewiele czasu, „Płomień Miłosierdzia” już płonie. Każda osoba, która w tym roku zakupiła świecę : „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” miała wpływ na to, aby mógł się odbyć tegoroczny wyjazd dzieci na Ferie do Warzenka.

Zaplanowaliśmy 2 turnusy po70 dzieci każdy.

To 23 520  godzin wypoczynku i poczucia bezpieczeństwa Tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Dzieci.

Dzięki zdobytym środkom możemy zapraszać dzieci na wyjazdy w czasie ferii zimowych i wakacyjne kolonie. Możemy wspierać dzieci w naszych świetlicach Caritas.  A jest ich w Archidiecezji Gdańskiej 19.

Za każdą zakupioną świecę dziękujemy.