Działania integracyjne na rzecz uchodźców z Ukrainy –  wsparcie działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas

Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach zadania będziemy kontynuować i rozwijać działania prowadzone w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas. Podstawowe jego zadania to prowadzenie 4 punktów informacyjno-doradczych (2 w Gdańsku, 1 w Gdyni, 1 w Rumi). Punkty działają wg określonego harmonogramu działań w wyznaczone dni tygodnia. Uchodźcy mogą skorzystać z informacji, zawnioskować o pomoc specjalistyczną (psycholog, prawnik, tłumacz), wydajemy także paczki, bony żywnościowe, karty na zakupy.

W ramach projektu obsługą Centrum zajmują się osoby, które pracują bezpośrednio z uchodźcami, udzielają informacji, kierują do specjalistów, wydają pomoc rzeczową i materialną, organizują kursy i spotkania informacyjne.

Poza podstawową działalnością Centrum Pomocy zrealizuje jeszcze następujące działania:

  1. Prowadzenie sklepu społecznego
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Spotkania integracyjne dla dzieci
  4. Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia
  5. Kursy języka polskiego
  6. Kursy adaptacyjne WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ…>>
  7. Tłumaczenia

W ramach projektu zapewnimy także bilety i posiłki dla wolontariuszy oraz materiały na zajęcia.

Odbiorcami zadań będzie 500 osób, obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy, przebywających na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, w szczególności wsparciem chcemy objąć:

  • kobiet z dziećmi – w szczególności kobiet, które posiadają więcej niż 1 dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz brakuje im wsparcia innych członków rodziny;
  • osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chore, które nie mogą podjąć pracy;
  • osoby starsze i chore, które maja trudność w podjęciu pracy i nie należy im się wsparcie w postaci np. 500 +

Kontakt dla uczestników: