W czwartek w Matemblewie umieszczono  4 tablice przedstawiające etapy naszego życia i zawiązana z nimi działalności Gdańskiej Caritas.

 Pierwsza z nich zatytułowana „Początek Życia” przedstawia najcenniejszy dar jakim jest nowe życie –  pomagamy przyjąć go i cieszyć się nim każdego dnia. Między innymi to Dom Samotnej Matki Caritas, w którym pomoc otrzymują samotne Matki ze swoimi dziećmi jak również kobiety w ciąży.

Druga tablica to „Dzieci i młodzież” ukazuje w jaki sposób dajemy miłość  dzieciom i młodzieży, poprzez działalność  naszych świetlic, klubów czy kolonii bo jak mówił św. Jan Bosko: „Szczęście dziecka polega na świadomości tego, że jest kochane”.

Kolejna, trzecia tablica przedstawia okres „Dorosłości”. Staramy się dotrzeć do każdego człowieka
 w potrzebie i ofiarować mu to czego najbardziej potrzebuje: uwagę, wsparcie, leczenie, czy też pomoc materialną.

Ostatnia z nich „Kres życia” ukazuje z jakże ogromnym szacunkiem pochylamy się nad człowiekiem przechodzącym do wieczności, jesteśmy nie tylko z nim ale również z jego najbliższymi.

Caritas to miłość, wsparcie, wyrozumiałość , bliskość, umiejętność spojrzenia na potrzeby drugiego człowieka…