Zgodnie z myślą przewodnią Odziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Gdyni „Tylko poznawszy swój kraj, można go gorąco ukochać i owocnie dla niego pracować”  uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni brali aktywny udział w wycieczkach krajoznawczych zarówno w roku ubiegłym jak i w obecnym. Dzięki  tym podróżom mieliśmy szansę na wyrabianie  nawyków czynnego wypoczynku oraz poznawania piękna i kultury naszego kraju. W ramach podziękowania za nasze czynne uczestnictwo w wycieczkach otrzymaliśmy od PTTK OM w Gdyni dyplomy, które na pewno zmotywują nas do dalszego zwiedzania najpiękniejszych zakątków Pomorza i całego kraju.