„Wdzięczną modlitwą obejmuję Dzieło Domu Samotnej Matki oraz wszystkich, którzy je prowadzą. Życzę obfitego błogosławieństwa, niech ono towarzyszy i pomaga dalej skutecznie nieść świadectwo chrześcijańskiej miłości”. Bp Zbigniew Zieliński.

 

W ramach wizytacji parafii Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie (dn. 3 grudnia) siostry i matki z dziećmi wzięły udział w uroczystej Eucharystii o godz. 10.30. pod przewodnictwem ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego. S. Sylwana Wojewoda  z matką Anną Wild i jej córką Laurą przedstawiła sprawozdanie dotyczące DSMC.

 

Mszę św. celebrowali: ks. Proboszcz Andrzej Pradela oraz księża Centrali Caritas Archidiecezji: ks. Dyrektor Janusz Steć, ks. Piotr Brzozowski i ks. Tomasz Kosewski – wicedyrektorzy. Kapłani Caritas modlili się w intencji s. Samueli Ciesielskiej, dziękując za jej 15 – letnią posługę w DSMC. Na zakończenie Eucharystii wyraziły słowa wdzięczności s. Samueli różne grupy parafialne i różne środowiska; siostra otrzymała min.: Medal Prezydenta Miasta Gdańska, Nagrodę Specjalną Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dyplom uznania p.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzaty Niemkiewicz oraz podziękowanie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk.  

 

Po południu ks. Biskup odwiedził DSMC spotykając się z siostrami oraz matkami z dziećmi. Zainteresowany był życiem każdego, od najmniejszego do najstarszego. Na zakończenie spotkania udzielił błogosławieństwa Bożego, by umacniało w codziennym macierzyńskim życiu oraz posłudze miłosierdzia.

 

Podczas wieczornej modlitwy matki i dzieci dziękowały s. Samueli za ofiarną posługę, wszelka pomoc i opiekę, również pielegniarską. Z tej okazji Siostra wysłuchała nagrania, które przygotawały matki wyrażając wdzięczność i wspominając wspólnie spędzone chwile: „…była dla mnie Siostra jak matka, której mi zawsze brakowało” – Justyna.