Tegoroczne wydarzenie ewangelizacyjne pod hasłem „Jezus źródłem Miłosierdzia”, które odbyło się na Długim Targu w Gdańsku w Uroczystość Bożego Ciała (26 maja) zgromadziło dzieci, młodzież i starszych. Poprzez wspólny śpiew, taniec, pantomimy i świadectwa przybliżony nam został temat Bożego miłosierdzia. Jednym z gości była s. Samuela, kierowniczka DSMC, która przedstawiła charyzmat i apostolstwo Zgromadzenia, a szczególnie czynione miłosierdzie w naszym Domu w Matemblewie.

 

Dla sióstr, mam i dzieci spotkanie to było okazją do radosnego dziękczynienia za miłość Jezusa i odnowieniem przynależności do Niego.