Za nami pierwsze kroki w realizacji tych mniejszych i większych marzeń seniorów z Domu Dziennego Pobytu z Rumi. W piątek 18.01.19 r. odwiedzili nas wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy SP. nr 9 w Rumi wraz z opiekunem p. Teresą Brunath. Dzięki zaaogażowaniu i dobroci serca uczniowie obdarowali odkurzaczem Panią Irenę. Fundusze na sprzęt gromadzili kilka miesięcy, uczestnicząc w akcjach charytatywnych.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy!