Wieloma ścieżkami chodzą młodzi ludzie, którzy wciąż poszukują swojego miejsca w życiu. Napewno uczestnicy projektu „Druga Szansa” chadzają swoim ścieżkami, które wcześniej zostały przez nich wybrane. Dzięki ekspertom, doradcą zawodowym, psychologom, ścieżki zostały w jasny i klarowny sposób wytyczone i przedstawione młodzieży, tak aby wędrując nimi odnajdywali te najlepsze strony dla siebie. Wędrując ścieżka gastronomiczną zajdą daleko z prostego powodu, prze żołądek do serca jak mówi stare przysłowie; branża gastronomiczna ma to do siebie, że zawsze będzie się tylko rozwijać i udoskonalać. Młodzi ludzie którzy zdecydowali się wędrować ta właśnie ścieżką wiedzą, jak dużo zależy od nich samych, ile mogą się nauczyć i ile dać z siebie aby być coraz lepszym, aby w przyszłości mieć własna ścieżkę, którą sami sobie wytyczą. W Caritas rozpoczęli praktyki, w sopockiej kuchni dla ludzi bezdomnych i ubogich, ale za to w kuchni bardzo bogatej, jest to dla nich swoista kuźnia w której szlifują swój kunszt jako kucharze i kucharki,