Tegoroczna jesień sprzyja uczestnikom projektu „Druga Szansa” realizowanego przez sopockie MPW. Aktualnie realizujemy kolejny etap prac terenowych, m. in. usuwanie i wywożenie różnego rodzaju odpadów w tym gruzów, betonów, złomu itp…

Obecnie grupa liczy 9 osób – 7 chłopaków i 2 dzieczyny, w takim zespole spotykają się codziennie w pracy w terenie. Oczyszczany przez młodziez teren jest docelowo przeznaczony do spacerowania i rekreacji. Dodatkowo przyświeca nam idea, aby sopockie błonia budowała sopocka młodzież, która dobrze czuje się w swoim mieście i chętnie uczestniczy w takich przedsięwzięciach.