W dniach 23-26 maja 2011 r.  realizatorzy projektu „Druga szansa” – zespół coachy, lider klubu aktywności, koordynator projektu oraz z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej uczestniczyli w zorganizowanej przez duńskich partnerów wizycie w Kopenhadze. Podczas naszego pobytu odwiedzaliśmy placówki, w których duńska młodzież uczy się i pracuje przygotowując do dorosłego życia. Duński model pracy w ramach „Szkoły Drugiej Szansy” jest bardzo skoncentrowany na bezpośredniej pracy z młodym człowiekiem, często opuszczonym i zagubionym. Model zakłada wszechstronną pomoc i kompleksową współpracę, która ma na celu wzbudzenie motywacji do dalszej pracy nad sobą, rozwinięcie zainteresowań oraz pokazanie alternatywy jak spędzać swój czas, podczas którego pracujemy, uczymy się i realizujemy w codziennym życiu. Podczas naszej wizyty dużo czasu poświęcaliśmy na przyglądanie się praktykom w tamtejszych szkołach. Zobaczyliśmy ogromne możliwości i doskonale dobrany zespół spośród ludzi charyzmatycznie pracujących z młodzieżą w studio nagrań, sali tanecznej oraz w następujących pracowniach: plastyczna, fotograficzna, filmowa.

Dzięki takim miejscom młodzież odnajduję się na nowo, rozbudza swój świat, czasem kolorowy, dziecinny, infantylny, bywa, że surowy, bezwzględny i czarny. To tam poznają swoja rzeczywistość, obcując ze sztuką wyzbywają się lęków i stają  się bardziej śmiali i odważniejsi, aby sprostać temu wszystkiemu co niesie współczesny świat.Poprzez sztukę uczą się rozmawiać i słuchać, otwierają się na drugiego człowieka, zachodzi pewna relacja, która pozwala na nawiązanie współpracy z wychowawcą, dzięki której idą do przodu, zostawiając w tyle to co było, nie zawsze dobre i miłe. Patrzą ile jeszcze przed nimi, a dzięki ciągłemu towarzyszeniu wychowawcy, wiedzą, że zawsze mogą na kogoś liczyć i że w razie kłopotu nie są pozostawieni sami sobie.

W trakcie naszego pobytu przyjaciele z Danii przybliżali nam również obszar pracy merytorycznej, stworzony po to,  aby jak najlepiej pomóc młodzieży powrócić do systemu szkolnego, zdobyć wykształcenie i przyszły zawód. W tym przypadku można powiedzieć, że szkoła jest bardzo przyjazną instytucją, która wychodzi naprzeciw młodym ludziom.

Dzięki Kimowi Brynna i Birgitte Bojko z Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole, którzy, zajmowali się nami przez cały czas trwania naszego pobytu, mogliśmy zdobyć nowe doświadczenia i niezbędne informacje potrzebne w udoskonalaniu naszego projektu.