Uczestnicy projektu od zeszłego poniedziałku rozpoczęli zajęcia, które odbywają
się w placówce Caritas przy ul. Jesionowej w Gdańsku Wrzeszczu.
Pierwszym etapem pracy są warsztaty rozwoju osobistego, podczas których
uczestnicy poznają się wzajemnie oraz odkrywają swoje mocne strony. W
trakcie wspólnych spotkań nie brakuje czasu na rozmowy z ternarami i
rozwiązywanie pojawiających się trudności.
Uczestnicy wzajemnie się motywują do pracy oraz są źródłem radość dla
swoich trenerów.

Paweł Barczykowski