7 kwietnia młodzież z Centrum Frassati brała udział w drugiej części warsztatów fotograficznych organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej. Zajęcia ponownie odbyły się w siedzibie Muzeum przy ul. Długiej w Gdańsku. Druga część warsztatów również była częścią teoretyczną, której towarzyszyło wprowadzenie literackie i historyczne. Dowiedzieliśmy się jak w owym czasie wyglądał Gdańsk i jak się w nim żyło, jak wyglądało zdobycie Trójmiasta przez Armię Czerwoną, jakie były straty materialne i ludnościowe oraz jak wyglądały stosunki społeczne i międzyludzkie. Inspiracją litearcką była książka Pawła Huellego pt.” Weiser Dawidek”. Nastpnie fotoreporter przedstawił nam podstawy teoretyczne pleneru leśnego oraz pokazał nam niezwykły zbiór zdjęć ze swoich podróży do Jugosławii podczas toczącej się tam wojny. Zdjęcia i historie z nimi związane zrobiły na nas ogromne wrażenie. Teraz czekamy na wyjście w plener z aparatami fotograficznymi, które odbędzie się niebawem.