Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

 

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Informacje dotyczące programu oraz dokumenty do pobrania zamieszczane będą na stronie www.jezykojczysty.ploraz na stronie www.nck.pl

 

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOIhttps://esp.mkidn.gov.pl/

Formularze wniosków są już dostępne w systemie.

 

Nabór trwa do 9 maja 2014 roku.