Nasz Dom Hospicyjny wzbogacił się o dwa ogromne, wypełnione po brzegi kartony ze środkami czystości zebranymi w czasie akcji SKC – „Żółta 13” w gimnazjum nr 21 im. Pontyfikatu Jana Pawła II w Gdańsku. Dziękujemy uczniom za ten dar ! 
Tekst:Justyna P. 
Zdjęcia:Agata Ż.